Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 4 december 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180029 - Voorstel voor een verordening betreffende de instelling van een Europese stabilisatiefunctie voor investeringen

- 21.501-07, X

Brief ter aanbieding van het verslag van de vergadering van de Eurogroep van 19 november 2018 (onder meer dossiers E170014, E180006, E150033 en E180029)

De commissie besluit het verslag van de Eurogroep van 19 november jl. (21.501-07, X) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren