Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 20 november 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180006 - Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Monetair Fonds

- 21 501-07, V

brief van de minister van Financiën inzake het verslag van de Eurogroep en EcofinRaad van 5 en 6 november 2018 (o.a. dossiers E150033, E170014, E180006)

De commissie neemt kennis van het verslag van de Eurogroep en EcofinRaad van 5 en 6 november 2018.

- 21 501-07, W

brief van de minister van Financiën, d.d. 14 november 2018, ter aanbieding van de geannoteerde agenda van de Eurogroep van 19 november 2018

De commissie besluit de geannoteerde agenda voor de Eurogroep van 19 november 2018 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren