Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 13 november 2018
1. E180028

Commissiemededeling inzake de uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Openbaar Ministerie tot grensoverschrijdende terroristische misdaden

De fracties van de PVV (van Hattem) en de SP (Wezel) geven te kennen op 4 december 2018 inbreng voor nader schriftelijk overleg te willen leveren.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren