Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 13 november 2018
1. Voorstellen voor een besluit inzake Investment Protection Agreement en Vrijhandelsovereenkomst van de EU met Vietnam

De commissie besluit op 27 november 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Inbreng zal in elk geval geleverd worden door de fractie van SP.

2. 34952

Brief van de minister voor BHO inzake modeltekst investeringsakkoorden; Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland

De commissie besluit dit agendapunt door te schuiven naar de eerstvolgende vergadering nadat behandeling in de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden tijdens een Algemeen Overleg op 15 november 2018.

3. Terugkoppeling OVSE PA - Verkiezingswaarnemingsmissie naar de Verenigde Staten

Het lid Van Kappen geeft een mondelinge terugkoppeling van zijn deelname aan de verkiezingswaarnemingsmissie naar de Verenigde Staten. Het eindrapport van de waarnemingsmissie zal als mededeling worden toegevoegd aan de agenda van de eerstvolgende commissievergadering.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk