Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 16 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180007 - Voorstellen van de Europese Commissie inzake interoperabiliteit tussen EU-informatiesystemen

- E180007

Voorstellen van de Europese Commissie inzake interoperabiliteit tussen EU-informatiesystemen

De brief van de minister van Justitie en Veiligheid d.d. 9 oktober 2018 houdende de aanbieding van de Quickscan betreffende de EU-voorstellen inzake de twee verordeningen interoperabiliteit wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren