Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 16 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180029 - Voorstel voor een verordening betreffende de instelling van een Europese stabilisatiefunctie voor investeringen

- E180029

Voorstel voor een verordening betreffende de instelling van een Europese stabilisatiefunctie voor investeringen

De leden van de fractie van de PvdA (Postema) leveren inbreng voor schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van het BNC-fiche bij voorstel COM(2018)387. De leden van de fractie van de SP geven aan af te zien van inbreng, gelet op de behandeling van het voorstel in de Tweede Kamer. De conceptbrief zal onder de leden van de commissie worden verspreid, zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.

- 21.501-07, T

verslag van de Raad voor Economische en Financiële Zaken van 1 en 2 oktober 2018 (o.a. dossiers E170014, E180003, E180029, E180002 en E180006)

De commissie besluit het verslag van de vergadering van de Eurogroep en Ecofinraad van 1 en 2 oktober jl. voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren