Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 16 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180029 - Voorstel voor een verordening betreffende de instelling van een Europese stabilisatiefunctie voor investeringen

- 21.501-02, R en 21.501-20, W

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Europese Raad van 17 en 18 oktober 2018; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken, inclusief Art. 50 van 16 oktober 2018; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie besluit de brieven inzake de geannoteerde agenda's van de Europese Raad en de RAZ (21.501-02, R en 21.501-20, W) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman