Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 2 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180028 - Commissiemededeling inzake de uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Openbaar Ministerie tot grensoverschrijdende terroristische misdrijven

- E180028

Commissiemededeling inzake de uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Openbaar Ministerie tot grensoverschrijdende terroristische misdaden

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de PVV-fractie (Van Hattem), de fractie van de SP (Wezel) en de fractie van GroenLinks (Strik). De brief zal voorafgaand aan de verzending per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren