Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 2 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180029 - Voorstel voor een verordening betreffende de instelling van een Europese stabilisatiefunctie voor investeringen

- Nieuwe commissievoorstellen MFK 2021-2027

COM(2018)369, 371, 387, 391, 443, 442 en 386

De commissie besluit het voorstel voor een verordening voor een Europese stabilisatiefunctie voor investeringen (COM(2018)387) in behandeling te nemen. De inbrengdatum voor schriftelijk overleg met de regering is 16 oktober 2018. De leden van de fractie van de SP (Van Apeldoorn) zullen naar verwachting inbreng leveren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren