Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 11 september 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180017 - Commissiemededeling: Het uitbreidingsbeleid van de EU voor 2018

- E180017 en E180018

Commissiemededeling: een geloofwaardig vooruitzicht op toetreding en een grotere EU-betrokkenheid bij de Westelijke Balkan; Commissiemededeling: Het uitbreidingsbeleid van de EU voor 2018

De commissie bespreekt het schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken inzake beantwoording vragen naar aanleiding van het EU-uitbreidingspakket, de Westelijke Balkan strategie en de kabinetsreacties (EK 23.987, D). De leden van de fractie van de PVV geven aan in nader schriftelijk overleg te willen treden. De inbrengdatum is gesteld op 2 oktober 2018.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman