Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 10 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170021 - Voorstel voor een richtlijn betreffende evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers

- 21.501-31 EK, C - Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid ((WSBVC)

Geannoteerde agenda voor de Raad op 21 juni 2018 m.b.t. onder meer dossier E160003, E160052 en E170021

De fractie van het CDA (Oomen-Ruijten) levert inbreng voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren