Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 10 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180006 - Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Monetair Fonds

- 21.501.20, T

brief van de minister van Buitenlandse Zaken ter aanbieding van het verslag van de Europese Raad van 28 en 29 juni 2018 (Europees Semester 2018, MFK, E150033, E130048)

De commissie besluit het verslag van de Europese Raad van 28 en 29 juni 2018 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren