Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 3 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170021 - Voorstel voor een richtlijn betreffende evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers

- 21.501-31 EK, C - Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid ((WSBVC)

Geannoteerde agenda m.b.t. onder meer dossier E160003, E160052 en E170021

De commissie besluit de inbrengdatum voor schriftelijk overleg met de regering, naar aanleiding van de geannoteerde agenda voor de WSBVC van 21 juni, met een week uit te stellen, tot 10 juli 2018.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren