Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 3 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180006 - Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Monetair Fonds

- 21501-07, K

Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad 21 en 22 juni 2018 en verslag jaarvergadering Europese Investeringsbank

De commissie besluit het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 21 en 22 juni 2018 (21501-07,K) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren