Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 3 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180017 - Commissiemededeling: Het uitbreidingsbeleid van de EU voor 2018

- Werkbezoek Kamervoorzitter aan Albanië, 4-6 juli 2018

De commissie inventariseert vragen en aandachtspunten voor de Kamervoorzitter en het lid Schaap (VVD) ten behoeve van het bezoek dat zij aan Albanië zullen brengen.

- 21.501-02, K en 21.501-20, R

Geannoteerde agenda en verslag Raad Algemene Zaken 26 juni 2018 en geannoteerde agenda Europese Raad 28 en 29 juni 2018

Verwijzend naar de besluitvorming bij agendapunt 7, besluit de commissie dit agendapunt verder voor kennisnemen aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman