Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 19 juni 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170021 - Voorstel voor een richtlijn betreffende evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers

- 21.501-31 EK, C - Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid ((WSBVC)

Geannoteerde agenda m.b.t. onder meer dossier E160003, E160052 en E170021

Naar aanleiding van de geannoteerde agenda geeft het lid Oomen-Ruijten (CDA) te kennen vragen te willen stellen over de wijziging van de Coördinatieverordening sociale zekerheidsstelsels. De commissie besluit op 3 juli 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren