Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 19 juni 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180006 - Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Monetair Fonds

- 21.501-07, J

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofin 21 en 22 juni 2018

De commissie besluit de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 21 en 22 juni 2018 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren