Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 19 juni 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Europees Semester 2018 (CXXV)

- T02570

Toezegging Het toezenden aan de Eerste Kamer van een brief inzake risicoreductie in de Europese bankensector (CXXV)

De leden van de fractie van D66 (Rinnooy Kan) hebben inbreng geleverd voor schriftelijk overleg met de minister van Financiën naar aanleiding van zijn brief over risicoreducerende maatregelen in de Europese bankensector (CXXV,J). De conceptbrief zal per e-mail onder de leden van de commissie worden verspreid, zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren