Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 12 juni 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Europees Semester 2018 (CXXV)

- T02570, T02571 en T02572

Toezeggingen over aanbieden van nadere informatie inzake risicoreductie bankensector, het Liikanen-rapport en gedragstoezicht

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de minister van Financiën van 5 juni 2018 (CXXV, J) in schriftelijk overleg te treden over risicoreductie in de Europese bankensector. Het lid Rinnooy Kan (D66) kondigt aan op 19 juni 2018 hiervoor inbreng te zullen leveren. Toezegging T02570 blijft derhalve als openstaand gehandhaafd. Voorts besluit de commissie de toezeggingen T02571 en T02572 als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren