Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 5 juni 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180017 - Commissiemededeling: Het uitbreidingsbeleid van de EU voor 2018

- E180017 - Commissiemededeling: Het uitbreidingsbeleid van de EU voor 2018

Commissiemededeling: Het uitbreidingsbeleid van de EU voor 2018

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door leden van de fractie van de PVV (Faber-van de Klashorst). Tevens wenst een groot aantal fracties gezamenlijk een vraag te stellen over de mogelijkheid van extra ondersteuning in het kader van toetreding.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman