Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 5 juni 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170037 - Commissiemededeling: Groei en cohesie stimuleren in grensregio's van de EU

- E170037 - Commissiemededeling: Groei en cohesie stimuleren in grensregio's van de EU

Verslag van een schriftelijk overleg inzake nadere vragen aan staatssecretaris van Binnenlandze Zaken en Koninkrijksrelaties

De commissie besluit beide ingekomen brieven van de staatssecretaris van BZK voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman