Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 29 mei 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180007 - Voorstellen van de Europese Commissie inzake interoperabiliteit tussen EU-informatiesystemen

- 32317, IX - Geannoteerde agenda van de JBZ-Raad

Geannoteerde agenda van de JBZ-Raad met betrekking tot E180016 en E130041

De commissies besluiten de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 4-5 juni 2018 (32317, IX) voor kennisgeving aan te nemen.

- 32317, IT - Verslag JBZ-Raad

Verslag JBZ-Raad met betrekking tot o.m. E180007, E170030, E110005, E130041, E160024

Het lid Duthler (VVD) ziet af van inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van het verslag van de JBZ-Raad van 8-9 maart 2018 over het onderdeel verbetering grensoverschrijdende toegang tot elektronisch bewijs. Zij geeft aan eerst het BNC-fiche over dit dossier af te willen wachten, alvorens te besluiten over dit dossier inbreng te zullen leveren.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren