Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 29 mei 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Europees Semester 2018 (CXXV)

- T02542

Toezegging Het nader informeren van de Kamer over de lopende rekening en handelsbalans van Nederland, alsmede over de saldi op de lopende rekening en de handelsbalans van enkele Zuid-Europese landen (CXXV)

De commissie besluit het agendapunt - op verzoek van het lid Vos (GroenLinks) - een week aan te houden, tot de vergadering van dinsdag 5 juni 2018.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren