Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 22 mei 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170023 - Voorstel voor een verordening inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) 

-
Mededelingen en informatie

De commissie neemt kennis van de aangeboden nadere informatie over het voorstel van de Europese Commissie voor een Pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) (dossier E170023).


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren