Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA) en Financiën (FIN) van 22 mei 2018
1. Commissievoorstellen Meerjarig Financieel Kader van de EU voor 2021 - 2027

De commissie besluit dat inbreng voor schriftelijk overleg kan worden geleverd op 12 juni 2018.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman