Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 15 mei 2018
1. E180007

Voorstellen van de Europese Commissie inzake interoperabiliteit tussen EU-informatiesystemen

De commissie bespreekt het verslag van een schriftelijk overleg inzake verordeningsvoorstellen Interoperabiliteit tussen de centrale EU-informatiesystemen (34867, A) en neemt het voor kennisgeving aan.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren