Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 15 mei 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180006 - Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Monetair Fonds

- 21.501-07, G

Verslag Eurogroep en Informele Ecofinraad van 27 en 28 april 2018 (E180002 t/m 180006, kapitaalmarktunie, belastingheffing van de digitale economie)

De commissie besluit het verslag van de Eurogroep en informele Ecofinraad van 27 en 28 april 2018 voor kennisgeving aan te nemen. Op voorstel van het lid Rinnooy Kan (D66) verzoekt de commissie de staf na te gaan wat de stand van zaken is met betrekking tot het Europese voorstel voor een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) (E170023).

- Voorbespreking mondeling overleg met staatssecretaris van Financiën over fiscale onderwerpen

De commissie stemt in met het voorstel om op 5 juni 2018, van 16.00 - 18.00 uur, een mondeling overleg te houden met de staatssecretaris van Financiën over fiscale onderwerpen. De commissie besluit dat tijdens het overleg de Fiscale beleidsagenda (34.785/32.140, I) , de aanpak Belastingontwijking en belastingontduiking (34.785/25.087,J) de kabinetsreactie op de evaluatie regeling ANBI's en SBBI's (34.552,T), de Europese CC(C)TB-voorstellen en eventueel de Europese voorstellen voor belastingheffing van de digitale economie, zullen worden besproken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren