Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 10 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130009 - Voorstel voor een richtlijn ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

- 34808

Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

De commissie besluit, naar aanleiding van een vraag van de leden van de fractie van de SP (Köhler), de vaststelling van het voorlopig verslag een week aan te houden, opdat aanvullende vragen kunnen worden ingediend n.a.v. het ontvangen ontwerpuitvoeringsbesluit.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren