Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 3 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170024 - Voorstel voor een richtlijn inzake automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot te rapporteren grensoverschrijdende constructies

- 21.501-07, D - Raad voor Economische en Financiële Zaken

verslag Eurogroep en ECOFIN 12 en 13 maart 2018 met betrekking tot o.m. de dossiers E170024 en het Europees Semester 2018

De commissie besluit het verslag van de Eurogroep en Ecofin van 12 en 13 maart voor kennisgeving aan te nemen. Wel zal de griffie - op verzoek van het lid Prast (D66) - nadere informatie aanbieden over het voorstel van de Europese Commissie voor een achtervangmechanisme vanuit een Europees Monetair Fonds (EMF).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren