Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 3 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180006 - Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Monetair Fonds

- 21.501-02, F - Raad Algemene Zaken inclusief Art. 50 en 21.501-20, Q - Europese Raad

Verslag Raad Algemene Zaken inclusief Art. 50 van 20 maart 2018 en Verslag Europese Raad van 22 en 23 maart 2018

De commissie neemt kennis van de recente verslagen van de Europese Raad en de Raad Algemene Zaken en besluit deze desgewenst te betrekken bij de Algemene Europese Beschouwingen op 10 april 2018.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman