Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 27 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170037 - Commissiemededeling: Groei en cohesie stimuleren in grensregio's van de EU

- E170037

Commissiemededeling: Groei en cohesie stimuleren in grensregio's van de EU

De leden van de fractie van de PvdA leveren inbreng voor nader schriftelijk overleg met de regering over de Commissiemededeling groei en cohesie stimuleren in grensregio's van de EU.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman