Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 13 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180006 - Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Monetair Fonds

- 21.501-07, B - Raad voor Economische en Financiële Zaken

verslag Eurogroep en ECOFIN 19 en 20 februari 2018 met betrekking tot o.m. de dossiers E180006 en E170014

De commissie besluit op 20 maart 2018 in schriftelijk overleg te treden met de regering naar aanleiding van het verslag van de Eurogroep en ECOFIN van 19 en 20 februari 2018. De leden van de fractie van CDA (Van Rij) en D66 (Prast) zijn voornemens inbreng te leveren.

- 21.501-07, C - Raad voor Economische en Financiële Zaken

geannoteerde agenda Eurogroep en ECOFIN 12 en 13 maart 2018 met betrekking tot de dossiers E170014, E170024, E180002 t/m E180006 en Europees Semester 2018

De commissie besluit de geannoteerde agenda voor de vergadering van de Eurogroep en ECOFIN van 12 en 13 maart 2018 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren