Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 6 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170037 - Commissiemededeling: Groei en cohesie stimuleren in grensregio's van de EU

- E170037

Commissiemededeling: Groei en cohesie stimuleren in grensregio's van de EU

De commissie bespreekt de brief van de regering van 22 februari 2018 inzake 'Groei en cohesie stimuleren in grensregio's van de EU' (VSO, EK 34.894, A). De leden van de fractie van de PvdA geven aan inbreng te willen leveren voor nader schriftelijk overleg. De commissie stelt de inbrengdatum op 27 maart 2018.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman