Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 20 februari 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170021 - Voorstel voor een richtlijn betreffende evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers

- E170021 [niet afgerond]

Voorstel voor een richtlijn betreffende evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers

De commissie besluit de bespreking van het verslag schriftelijk overleg (34719, D) aan te houden tot 6 maart 2018.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren