Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 6 februari 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180007 - Voorstellen van de Europese Commissie inzake interoperabiliteit tussen EU-informatiesystemen

- Nieuwe Europese voorstellen inzake de Veiligheidsunie

Het lid Strik (GroenLinks) is voornemens om inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. De inbrengdatum wordt vastgesteld op 13 februari 2018.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren