Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 23 januari 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180007 - Voorstellen van de Europese Commissie inzake interoperabiliteit tussen EU-informatiesystemen

- Nieuwe Europese voorstellen inzake de Veiligheidsunie

De commissies besluiten het agendapunt aan te houden tot een volgende commissievergadering.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren