Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 16 januari 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160055 - Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen

- E160055

Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen

De commissies bespreken de brief van 18 december 2017 (34636, F) en besluiten, op initiatief van het lid Köhler (SP), een gezamenlijke brief aan de regering te sturen met het verzoek de Kamer te informeren over de uitkomst van de triloog inzake dit voorstel en hierover een kabinetsappreciatie te geven.

De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd. Voorts besluiten de commissies het e-dossier E160055 nog niet te sluiten.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer