Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 19 december 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170021 - Voorstel voor een richtlijn betreffende evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers

- E170021

Voorstel voor een richtlijn betreffende evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers

De fractie van de SGP (Schalk) levert inbreng voor schriftelijk overleg met de regering over het voorstel voor een richtlijn betreffende evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en de op 6 november 2017 ontvangen brief van de Europese Commissie hierover (34.719, C). De conceptbrief zal per e-mail worden voorgelegd aan de leden van de commissie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren