Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Europese Zaken (EUZA) van 19 december 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180006 - Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Monetair Fonds

- Nieuwe commissievoorstellen inzake een routekaart voor de verdieping van Europa's economische en monetaire unie

De commissies besluiten op 23 januari 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering over de voorstellen inzake de verdieping van de EMU (COM(2017)821 tot en met 827), onder voorbehoud van ontvangst van de betreffende BNC-fiches. De leden van de fractie van de SP (Van Apeldoorn) geven aan mogelijk inbreng te zullen leveren.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren