Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 19 december 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170037 - Commissiemededeling: Groei en cohesie stimuleren in grensregio's van de EU

- E170037

Commissiemededeling: Groei en cohesie stimuleren in grensregio's van de EU

De leden van de fractie van het CDA stellen voor de formulering van de brief aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op een punt te wijzigen. Dit wordt afgestemd met de fractie van de PvdA. De leden van de fracties van CDA en GroenLinks sluiten verder zich aan bij de vragen van de PvdA.