Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 5 december 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170021 - Voorstel voor een richtlijn betreffende evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers

- E170021

Voorstel voor een richtlijn betreffende evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers

De commissie besluit de inbrengdatum voor schriftelijk overleg met de regering over de brief van de Europese Commissie van 6 november 2017 (34719, C) te verplaatsen naar 19 december 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren