Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 21 november 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170021 - Voorstel voor een richtlijn betreffende evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers

- E170021

Voorstel voor een richtlijn betreffende evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers

De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brief van de Europese Commissie van 6 november 2017 inzake het gemotiveerde advies van de Eerste Kamer betreffende de conceptrichtlijn evenwicht tussen werk en privéleven (EK 34.719, C) . Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd op 5 december 2017; de commissie overweegt op 12 december 2017 inbreng te leveren voor een brief aan de Europese Commissie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren