Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 21 november 2017
1. 34766

Verzamelwet SZW 2018

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2. E170021

Voorstel voor een richtlijn betreffende evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers

De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brief van de Europese Commissie van 6 november 2017 inzake het gemotiveerde advies van de Eerste Kamer betreffende de conceptrichtlijn evenwicht tussen werk en privéleven (EK 34.719, C) . Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd op 5 december 2017; de commissie overweegt op 12 december 2017 inbreng te leveren voor een brief aan de Europese Commissie.

3. Mededelingen en informatie

De commissie besluit de brief van 13 november 2017 over de sociale top voor eerlijke banen en groei (TK 21 501-31, nr. 462) en de mededeling van de Europese Commissie 'Europese identiteit versterken via onderwijs en cultuur' van de Europese Commissie (COM(2017)673) aan de orde te stellen tijdens het kennismakingsgesprek met de bewindspersonen van SZW op 28 november a.s.

4. Rondvraag

Het lid Schnabel (D66) verzoekt de staf om de ontwikkeling omtrent de toepassing van de herziene detacheringsrichtlijn (COM(2016)128) op de wegtransportsector te blijven volgen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren