Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) en Economische Zaken (EZ) van 31 oktober 2017
1. Nieuw pakket Europese voorstellen 'Europa in beweging'

Brief van de minister van I&M van 23 oktober 2017 in reactie op brief van 21 september 2017 (verslag schriftelijk overleg 34734, A)

De commissies nemen de brief van de minister van I&M van 23 oktober 2017 (34734, A) voor kennisgeving aan.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer