Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 31 oktober 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170024 - Voorstel voor een richtlijn inzake automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot te rapporteren grensoverschrijdende constructies

- E170024

Voorstel voor een richtlijn inzake automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot te rapporteren grensoverschrijdende constructies

De commissie neemt kennis van de brief van de regering van 13 oktober 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren