Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 3 oktober 2017
1.
E170023

Voorstel voor een verordening voor een pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 (Rinnooy Kan) en PvdA (Postema).


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren