Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 3 oktober 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160044 - Voorstel voor een richtlijn voor een gemeenschappelijke vennootschapsbelasting (Common Corporate Tax Base - CCTB)

- E160043 + E160044

Terugkoppeling gesprek met rapporteur Europees Parlement over CCTB- en CCCTB-voorstellen

De leden Van de Ven (VVD) en Van Rij (CDA) doen verslag van het gesprek dat zij op 27 september 2017 voerden met de heer Tang, rapporteur van het Europees Parlement, over het CCTB- en het CCCTB-voorstel.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren