Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 26 september 2017
1.
E170023

Voorstel voor een verordening voor een pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP)

De commissies besluiten op dinsdag 3 oktober 2017 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren