Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 12 september 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstellen tot wijziging van de Comitologieverordening (34.756)

- E170006 en E170012

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de fractie van de SP (Van Apeldoorn).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman