Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 12 september 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170012 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (comitologie)

- E170006 en E170012

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de fractie van de SP (Van Apeldoorn).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman